Úvodní slovo

Jako pravnuk mám povinnost upozornit na osobnost Josefa Düricha, poslance říšské rady, rytíře Řádu Františka Josefa I., a vrátit mu jeho důstojnost. Významně se zasloužil o věci veřejné a celý svůj život jim věnoval své maximální úsilí bez zištných důvodů, neboť byl i jinak finančně zajištěn. Zasloužil se – jako nejstarší z českých poslanců říšské rady – při své práci v zahraničí o vytvoření československých legií v Rusku, a tím i svým podílem přispěl ke vzniku Československé republiky. Z různých politicko-osobních důvodů byl však pomluven, odstaven a také historicky zapomenut.

Vydal jsem sborník hlavních článků o Josefu Dürichovi, poslanci říšské rady, pro osvětlení jeho činnosti, práce a působení i historického významu, který je veřejnosti značně zkreslen. Publikace je z největší části tvořena přetištěnými dobovými i pozdějšími články a dokumenty, které se vztahují k Josefu Dürichovi.

U příležitosti 90. výročí vzniku Československé republiky jsem informoval pana prezidenta prof. Václava Klause, že i můj praděd poslanec Josef Dürich se významně podílel na vzniku republiky – jednáním s ruským carem a vládou v průběhu 1. světové války o povolení vzniku a budování československých legií v Rusku ze zajatců a dobrovolníků – a je naší historií téměř zapomenut a opomíjen. Na základě odpovědi obsahující morální podporu pana prezidenta, jsem se rozhodl vydat publikaci, kterou jsem pojmenoval Vítěz, který prohrál – Poslanec Josef Dürich, k upřesnění a pravdivosti výkladu důležité části našich dějin, i když se to mnohým líbit nebude. Omlouvám se proto panu prezidentovi, že jsem použil též jeho dopisu, ale za zveřejněné informace a poznámky zodpovídám pouze já osobně.

Děkuji za pochopení, pravnuk Jiří Dürich

Informace o knize

Knihu jsem vydal vlastním nákladem v počtu 500 ks pro studijní, archivní a rodinné účely. Publikace je v současné době v prodeji pouze na jednom místě – a to v muzeu města Mnichovo Hradiště, kde je možné si po předchozí dohodě (kvůli omezené pracovní době přes zimní období) knihu zakoupit za 100 Kč. Muzeum sídlí v 2. patře mnichovohradišťského zámku.

Kontaktní údaje:
adresa: Muzeum města Mnichovo Hradiště, V Lípách 148, Mnichovo Hradiště, 295 01
e-mail: muzeum@mnhradiste.cz
telefon: 326 771 001

Zároveň jsem se rozhodl tuto publikaci šířit také prostřednictvím internetu. Každý, kdo má o danou problematiku zájem, si ji může zdarma stáhnout a dále ji volně šířit. Knihu Vítěz, který prohrál – Poslanec Josef Dürich si otevřete a stáhnete ve formátu .pdf (16,8 MB) poklepáním na ikonu:

Vítěz, který prohrál - poslanec Josef Dürich


Kontakt

Pokud budete mít nějaké dotazy, přípomínky, komentáře, tak mi prosím napište na moji mailovou adresu:

jiridurich@centrum.cz
TOPlist

josefdurich.wz.cz – Open Publication License – 2009 by Radim Kostlivý